නෙදර්ලන්තයේ මැස්ට්‍රිච්ට් හි මල නොබැඳෙන වානේ ලෝක සමුළුව සහ ප්‍රදර්ශනය

අපි 2019 නොවැම්බර් 26 සිට 28 දක්වා නෙදර්ලන්තයේ මාස්ට්රික්ට් හි පැවති මල නොබැඳෙන වානේ ලෝක සමුළුවට සහ ප්‍රදර්ශනයට සාර්ථකව පිවිසුනෙමු. තවද අපගේ නිෂ්පාදන ලොව පුරා සිටින සහභාගිවන්නන් විසින් බොහෝ සෙයින් පැසසුමට ලක් කර ඇත.

356861 356862 356863 356864 356865 356866 356867 356868 356869


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -19-2020